Misbruik Preventie Protocol (MPP)


Na jaren ervaring met het tegengaan van pogingen tot misbruik van andere personen en het verspreiden van (naakt)content zonder toestemming, hebben we een aantal succesvolle technieken en processen ontwikkelt om dit zo veel als mogelijk vooraf te voorkomen.

Het Dutch Gone Wild (verkort tot DGW) Misbruik Preventie Protocol (verkort tot MPP) is hieruit opgezet zodat we transparant zijn over wat wij doen om onze bezoekers en de geplaatste content zoveel als mogelijk te beschermen.


Wat DGW ter bescherming doet


1. Verificatie


We hanteren verschillende verificatie soorten, waarbij de foto opdracht verificatie het grootste (belangrijkste) onderdeel is om te zorgen dat we onderscheid kunnen maken tussen geplaatste content die wel of niet vrijwillig en met medeweten hier zichtbaar is.
Een verificatie is persoonlijk gebonden, koppels en andere relatievormen dienen ieder deel te nemen aan de verificatie indien het een gedeeld account betreft.

Met een foto opdracht verificatie toon je meerdere dingen aan, waaronder:

- dat je vrijwillig deelneemt.
- dat je jezelf niet als iemand anders voordoet (catphishing).
- dat je een mens bent (en geen bot of ander geautomatiseerd proces).

Daarnaast geeft het ook de moderators een mogelijkheid om de content die je plaatst te vergelijken met de verificatie beelden mochten er signalen binnenkomen die wijzen op (poging tot) misbruik.


2. Uitdrukkelijke toestemming en de consentlijst


De consentlijst is ter voorkoming van het plaatsen van andere personen die mogelijk niet op de hoogte zijn dat ze op DGW geplaatst worden, ook als deze personen wel (mondeling of anders) toestemming hebben gegeven om de beelden te maken.
Dit is ter voorkoming van onder andere wraakporno, creepshots, afpersing en het overtreden van onder andere copyright (en andere) wetten.

Om content te plaatsen waarbij andere dan jijzelf in beeld zijn, dus voor bijvoorbeeld koppels of andere relatievormen, dient ieder persoon zichtbaar in de geplaatste content uitdrukkelijk toestemming te hebben geven voor het zichtbaar maken van de content. Toestemming geven kan alleen via geverifiëerde accounts en bij het plaatsen van content verplicht de accountnamen te taggen van iedereen die zichtbaar is.

De geplaatste content wordt pas zichtbaar nadat ieder account getagged ook expliciet akkoord heeft gegeven voor het plaatsen via het ontvangen bericht in de inbox of via de verzoekenlijst.

Omdat bijvoorbeeld koppels mogelijk doorlopend consent aan elkaar afgeven, kan er doormiddel van de consent lijst een automatische goedkeuring worden afgegeven. Deze toestemming kan op ieder moment ingetrokken en verwijderd worden door beide personen, waardoor bij het taggen van de andere persoon er weer handmatig goedkeuring gegeven moet worden.

Bij het plaatsen van content waarop meerdere zichtbare personen zijn zonder deze te taggen kan DGW besluiten pauzering, verwijdering of andere maatregelen op het account toe te passen, waaronder het volledig uitsluiten van deelname op DGW voor onbepaalde tijd.


3. Content bescherming


Geplaatste content zal tijdens het plaatsingsproces op meerdere punten gecontroleerd en aangepast worden om misbruik te voorkomen (en toekomstig misbruik voor te zijn).

Een aantal voorbeelden van maatregelen die we treffen zijn bijvoorbeeld (maar niet gelimiteerd tot):
- het verwijderen van metadata (eigenschappen) van gebruikersgegenereerde content.
- het afschermen (vervagen) van misbruik gevoelige gebruikersgegenereerde content.
- het (al dan niet onzichtbaar) plaatsen van een watermerk op gebruikersgegenereerde content.

Bij het plaatsen van content waarbij misbruik geconstateerd is kan DGW besluiten pauzering, verwijdering of andere maatregelen op het account toe te passen, waaronder het volledig uitsluiten van deelname op DGW voor onbepaalde tijd.


4. Rapporteer functionaliteit


We bieden bij geplaatste content en andere gebruikersgegenereerde content (waaronder bijvoorbeeld content en comments) de mogelijkheid om als bezoeker het vermoeden van misbruik te kunnen rapporteren voor verder onderzoek.

Rapporteren is niet herleidbaar tot andere accounts voor de betrokkenen, anders dan voor speciale gebruikers (o.a. moderators) om misbruik van de rapporteer functionaliteit tegen te gaan.

Bij duidelijk misbruik van de rapportage functionaliteit kan DGW besluiten pauzering, verwijdering of andere maatregelen op het account toe te passen, waaronder het volledig uitsluiten van deelname op DGW voor onbepaalde tijd.